Repetities Amuzing even on hold

calendar dates paper schedule

Toen we afgelopen september opnieuw van start gingen met onze wekelijkse repetities hoopten en verwachtten we een heel werkjaar vol te maken. Een nieuwe coronapiek bezorgt ons een winterdip. Daarom werd tijdens de repetitie van 23 november in overleg met de aanwezigen besloten onze repetities op te schorten en het optreden van 14 december te annuleren.

De afgelopen weken merkten we dat mensen steeds vaker niet kwamen opdagen en dit om diverse redenen. Enkelen gaven aan dat ze op dat moment in quarantaine moesten verblijven omwille van een hoogrisicocontact of een positieve test, anderen wilden liever niet repeteren omwille van de zorg voor naasten of het werken met risicogroepen… Daarnaast werden we sinds vorige week geconfronteerd met de bijkomende maatregel dat je moet beschikken over een Covid Safe Ticket om te mogen deelnemen aan optredens: we werden er dus toe gedwongen om bepaalde mensen uit te sluiten of hen een betalende PCR-test te laten ondergaan. Een bijkomende, niet-onbelangrijke, afweging was de datum 14 december. In een dermate grote groep in een beperkte ruimte is de kans groter op besmetting, waardoor leden met kerst niet kunnen aanschuiven aan een feesttafel maar deze wel in afzondering moeten doorbrengen.  Daarom worden de repetities voor Amuzing afgelast tot midden januari 2022. We hopen dat de stijgende cijfers dan achter de rug zijn en dat er opnieuw kan gerepeteerd worden volgens dezelfde regels zoals we dat deden de voorbije maanden. 

Vanaf januari zullen we werken aan een nieuw concert met een exclusief publiek zodat de groep niet te groot wordt. Uiteraard houden we hiervoor de regels die worden afgekondigd door de verschillende overheden in de gaten. Maar je kan in tussentijd al wel even nadenken wie je graag wil uitnodigen op dit exclusieve optreden.

We hadden heel graag jullie inzet beloond gezien met een fantastisch optreden in Olen, net zoals we dat deden 2 jaar geleden. Voorlopig lukt dat nog even niet. Maar blik vooruit, op naar januari om dan snel een nieuw fantastisch concertje te geven.