Nieuwe maatregelen noodzaken ons tijdelijk te stoppen

Afgelopen weken werd door de federale regering extra maatregelen getroffen om de coronapandemie in te dijken. Afgelopen vrijdag werden door Jan Jambon, Vlaams Minister voor Cultuur, extra maatregelen aangekondigd voor de cultuursector. Die hebben ook invloed op de organisaties van repetities.

Voortaan is niet enkel de afstand belangrijk onderling, ook de grootte van het repetitielokaal is belangrijk. De kerk van Oevel, waar we de afgelopen weken konden repeteren, is in principe groot genoeg maar we stuiten hier op een probleem met de verwarming. Op zoek gaan naar een andere grote repetitieruimte dringt zich dus op.

Wat betekent dit concreet?

Een nieuwe repetitieruimte vinden lukt, jammer genoeg, niet met 1 vingerknip. Voorlopig zijn we dan ook genoodzaakt om onze repetities op te schorten. We willen die periode echter zo kort mogelijk houden. We zijn dan ook heel druk op zoek naar een nieuw lokaal waar we ons kunnen settelen.

Ook jij kan ons helpen

Op dit moment hebben we verschillende contacten gelegd om tot een goede oplossing te komen. Maar ook jij kan ons nog helpen: weet jij een grote ruimte en goedkoop, laat het ons dan zeker weten.