Groen licht voor cultuur

Op vrijdag 26 februari komt het overlegcomité opnieuw samen. Tijdens dit overleg zou ook cultuur hoog op de agenda staan. Eindelijk!

Het culturele leven ligt intussen al even stil. Een concert meepikken, zelf op een podium staan  of de wekelijkse repetitie: de agenda blijft al een jaar leeg.

De regering belooft intussen wekenlang dat ze eind februari een exitstrategie willen afkloppen. In de aanloop naar het overlegcomité plant de cultuursector de actie ‘Geef cultuur groen licht!’, een actie die we met Amuzing graag ondersteunen.

Hopelijk wordt er effectief een plan afgeklopt vrijdag zodat de horeca, cultuur- en eventsector eindelijk weet waar ze aan toe zijn en opnieuw plannen kunnen maken. Maar wij hopen dat ook de vele amateurkunsten niet worden vergeten. De amateurkunsten zijn minstens even belangrijk als de professionele cultuur voor het welzijn van mensen. Het sociale contact tijdens de repetitie, het optreden voor publiek… Kortweg, wat wij vragen: vertel ons vrijdag dat we na onze repetitie opnieuw een pint kunnen pakken.