Algemene vergadering Koor & Stem provincie Antwerpen

Op zaterdag 9 februari organiseerde Koor & Stem provincie Antwerpen zijn algemene vergadering. Uiteraard waren ook wij hier aanwezig.

Tijdens deze vergadering werd de Raad van Bestuur uitgebreid. Voortaan zal Steve Janssens meewerken aan de provinciale werking van Koor & Stem. Zijn doel is om alle Kempense koren warm te maken en mee te betrekken bij de organisatie. Opdat alle Kempense koren Koor & Stem zouden leren kennen, plant hij een toer door de Kempen samen met andere medewerkers.

Voortaan zal Gisele Brouwers zetelen in de algemene vergadering van Koor & Stem provincie Antwerpen. Daarmee is zij meteen een nieuw Kempens gezicht daar.